Aanbod kinderen

Een professioneel aanbod van 10 groepssessies voor kinderen van het 4e tot 6e leerjaar die over voldoende sociale vaardigheden beschikken, maar door hun (hoog)gevoeligheid in moeilijkheden komen binnen de ruwere dynamiek van een (klas)groep. Na overleg kunnen kinderen van het 3e leerjaar ook deelnemen.

Non-verbale en creatieve therapie:

Aan de hand van spelletjes, creatieve opdrachten werken we samen en aan onze gevoelens. Er is geen voorkennis vereist op dat vlak maar een zekere affiniteit ermee is wel aangeraden.

Cognitieve gedragstherapie:

Handige hulpmiddeltjes worden aangeleerd vanuit positieve psychologie en mindfulness.

Lichaamsgericht:

We praten niet alleen maar oefenen ook met relaxatie en geleide fantasie.


Aanmelding:

Inschrijven tijdens intakegesprek met kind en ouders vóór de start van de groepsbijeenkomsten. Definitief na betaling van de totaalsom voor het groepsprogramma.
De 10 groepssessies gaan wekelijks door behalve in schoolvakanties op: zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u in de grote ruimte aan de tuin van Praktijk H O R I Z O N.
Eens de groepssessies gestart zijn, wordt er een engagement gevraagd om naar elke sessie te komen behalve bij ziekte of uitzondering.

Kostprijs:

We vragen 50 euro per groepssessie van 120 minuten (werkmap, creatief materiaal, hapje en drankje inbegrepen) en een aparte bijdrage voor het intake- en evaluatiegesprek.

Terugbetaling door uw ziekenfonds is mogelijk.

Graag het volledige bedrag van 500,00 euro te storten ten laatste 7 dagen voor de start op rekeningnummer BE73 735-0278850-60 met vermelding van ‘naam kind en groepstherapie Schatten 2017’.

Doelgroep:

Voor gevoelige of sensitieve, emotionele kinderen die nood hebben aan een kader rond sociale vaardigheden, onzeker zijn, pesterijen meegemaakt hebben en graag positiever willen leven op een ontspannen manier. We wisselen spelletjes en creatieve en relaxatie-oefeningen af met gesprekken en psycho-educatie rond een aantal thema’s.

Groepssamenstelling:

4 tot 8 kinderen.

Startdatum:

Wordt fan van onze Facebook pagina en hou de datums van de workshops daar in het oog.