Katya

Katya Vandenbroucke (°1976) is erkend psychotherapeut voor kinderen en jongeren in hun context en klinisch psycholoog voor kinderen, jongeren en hun gezin. Ze volgde het 4-jarige postgraduaat in de psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen waar ze zich een integratie van cliëntgericht-experiëntiële en gedragstherapeutisch werken met kinderen, jongeren en hun context heeft eigen gemaakt.

Een systemische visie heeft ze leren kennen via diverse opleidingen aan de Interactie-Academie te Antwerpen.

Katya is ook Kunstzinnig Dynamisch Coach en Counselor voor volwassenen. Binnen een 4-jarige intensieve opleiding aan De Kleine Tiki heeft ze vanuit intuïtieve ontwikkeling met diverse creatieve, beeldende, lichaamsgerichte en dramatechnieken leren werken. Dit soort werk probeert ze zoveel mogelijk te integreren met de wetenschappelijke basis die ze heeft meegekregen in haar klinische psychologie-opleiding aan de KU Leuven.

Zij heeft een open mind en heeft zich naast de academische vormingen ook toegelegd op intuïtieve en lichaamsgerichte ontwikkeling zoals dans- en bewegingstherapie, yoga, mindfulness en heartfulness, relaxatietherapie en meditatie.

De focus in Katya haar werk ligt op het welbevinden van haar cliënten, rekening houdend met hun kwetsbaarheden in hun context. Ze is gespecialiseerd in het werken met erg sensitieve en prikkelgevoelige kinderen en jongeren met vaak complexe problematieken.

Praktijk H O R I Z O N helpt bij persoonlijke, emotionele, relationele of sociale problemen bij zowel kinderen als jongeren en jongvolwassenen. Vanuit wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring wordt er op een professionele manier samen aan de slag gegaan. Katya heeft specifieke ervaring met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.

Zij deed ervaring op in meerdere settings voor kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. Ze werkt ook als behandelcoördinator in ZNA UKJA, Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen op de opname-afdeling voor kinderen met ernstige gedragsstoornissen. Ze werkt binnen deze setting regelmatig als stagementor voor klinisch psychologen en verzorgt mee interne vormingen en studiedagen.

Katya houdt van een zachtaardige en rustige aanpak gericht op de essentie in het hier-en-nu. Haar blik is vanuit een vogelperspectief op de huidige situatie gericht naar de toekomst. Ze werkt kracht- en herstelgericht. Openheid en zorg voor het kwetsbare en menselijke staan voorop in haar (professionele) leven. ‘Work at ease, relax softly‘. Gemoedelijkheid en humor zijn daarbij nooit ver weg.


Werkdomeinen:

 • Groepstherapie voor kinderen, jongeren en ouders, kinderpsychotherapie, creatieve therapie kind, jeugd en volwassenen, gezinsgesprekken, singles…
 • Geweldloos verzet, geweldloze communicatie, stressmanagement, relaxatie, mindfulness en heartfulness…
 • Hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, sociaal-emotionele en relationele problemen, weerbaarheid, pesten op school, positief denken, vriendschappen, rouw en verlies, identiteit, aanpassingsproblemen, stress, …
 • Advies bij psychotrauma, chronische traumatisatie en hechtingsproblemen, desgevallend kindertherapie.
 • Vorming, intervisie, supervisie, schooloverleg, teamsupport.
 • Psychodiagnostiek bij specifieke vragen.

Professionele linken:

 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw (VVCEPC).
 • Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP).
 • Lid van de Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).
 • Deelname aan de Regionale Psychologenkring Rivierenland.
 • Erkend door Psychologencommissie (COMPSY) nummer:
 • Overeenkomst voor terugbetaling psychotherapie kinderen en jongeren bij de verschillende ziekenfondsen.

Opleidingsachtergond:

 • 2009 – 2013 Postgraduaat Integratieve Psychotherapie Jeugd & Context (cliëntgerichte, experiëntiële en gedragstherapie voor kinderen, jongeren en hun context), Universiteit Antwerpen.
 • 2006 – 2010 Kunstzinnige Dynamische Coaching & Counseling (voor volwassenen), De Kleine Tiki, School voor kunstzinnig dynamisch coachen en innerlijke ontwikkeling, Breda/Antwerpen.
 • 1999 – heden Specifieke lichaamsgerichte en intuïtieve vorming: yin yoga, zachte zelfzorg, vrouwelijke levenskunsten, stilte- en meditatiedagen en dansworkshops bij vzw Be-Topia, ontstressmassage, Timotheus Intuïtie.
 • 2008 – heden Accreditatie Triple P, Positive Parenting Program Level 4 groep en Level 4 Standaard gezin, Triple P Level 5 Coping met Stress & Partner Support, regelmatige bijscholing Triple P, Universiteit Antwerpen.
 • 2016 – heden Bijscholing rond Geweldloos Verzet, Geweldloos Opvoeden en Geweldloze Communicatie
 • 1999 – 2006 Verscheidene vormingen rond systeemtherapie aan vzw Interactie-Academie, Antwerpen en rond ontwikkelingsstoornissen aan vzw SIG, Destelbergen.
 • 1999 – heden Verscheidene intervisiegroepen (neuropsychologisch onderzoek, 2001 – 2009), gezinstherapie, 2007 – heden), cliëntgerichte en gedragstherapie Jeugd & Context (2013 – heden), individuele supervisie vanuit systeemtheoretisch kader (2012 – heden).
 • 1994 – 1999 Licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, optie klinische psychologie kind, jeugdige en gezin, KU Leuven.